sobota, 5 grudnia 2015

Scholastyka

Od XI w. nastąpił rozwój uniwersytetów jako ośrodków naukowych nowego typu, zastępujących stopniowo szkoły klasztorne i katedralne. Wyodrębniła się klasa ludzi nauki (scholastyków). Słowo scholastyk oznaczało nauczyciela (osobę wykształconą).
Scholastyka powstała jako wyraz przekonania autorów chrześcijańskich o konieczności pełnego zrozumienia tego, w co się wierzy. Dążono do rozumowego udowodnienia dogmatów religijnych. Odwoływano się do autorytetów (św. Augustyn, Arystoteles).
Nauka polegała na lekturze tekstów ich szczegółowym objaśnianiu i dyskusji "metodę scholastyczną" (budowanie aparatury pojęciowej, opartej na subtelnych dystynkcjach, kategoryzacja i hierarchizacja pojęć, argumenty za i przeciw). W ramach scholastyki posługiwano się oryginalnymi metodami nauczania (np. lectio, dysputa, determinacio) i specyficznymi formami opracowania pisemnego (traktaty, komentarze, sentencje, quodlibety, summy).
źródło: encyklopedia.pwn.pl; Wikipedia

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Ćwiczenie czyni mistrza - im częściej będziemy obcować ze sztuką, tym bardziej trafne będą nasze oceny, a odpowiednie zaplecze teoretyczne może, jak w każdej dziedzinie życia, zaprocentować w przyszłości sukcesem. Anna Diduch

- See more at: http://pomocnicy.blogspot.com/2013/04/jak-dodac-informacje-o-ciasteczkach-do.html#sthash.kq1vPZcv.dpuf